CSV Inventari

El fitxer CSV importa l'inventari i les línies d'inventari. La primera línea CSV conté dades de l'inventari i també de la primera línea, les següents només de línies, que s'afegeixen al primer inventari.

No cal importar camps com empresa, quantitat estimada, unitat de producte, són camps funcionals.

És important un cop importat un inventari pitjar el botó "Actualitza quantitats estimades" pq tryton et posi les quantitats que hi ha en aq moment al magatzem (bé, a la ubicació "Zona de almacenamiento"). Pq quan confirmis l'inventari Tryton ajustarà l'inventari amb la diferencia de quantitat real (la que has entrat o importat del csv) i quantitat estimada.

"Referencia" "Ubicación" "Perdido-encontrado" "Fecha" "Líneas/Producto" "Líneas/Cantidad"
"Inventari prova 4 productes" "Zona de almacenamiento" "Perdido-encontrado" "2015-05-01" "4147B-150" "1"
"4489-100" 2
"7010-50" "3"
"bol-750DUPLI" "4"

CSV/Inventario (last edited 2015-05-28 16:42:47 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia