babi

Instal·lació

El procediment d'instal·lació del mòdul babi és el mateix que el que s'ha de seguir per a la resta de mòduls. No obstant, la instal·lació dels mòduls addicionals babi_report_* ajuda de forma notable en la creació d'informes.

Configuració

Un cop instal·lat el mòdul babi, així com els mòduls babe_report_* addicionals que es necessitin, ja es pot començar a crear informes.

Per fer-ho, obrim el menú "Bussiness Intelligence > Informe", fem clic al botó nou, i omplim els següents camps:

A continuació omplim els camps de la pestanya "General":

Un cop omplerts aquests camps, es desa i es fa clic al botó "Calcula". Després es fa clic al botó "Crea menús" i refresquem els menús pitjant les tecles Alt+T.

Configuració/babi (last edited 2014-03-11 13:54:27 by jmartin)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia