Administració d'un servidor Tryton

Apartat tècnic pels membres de l'equip de Zikzakmedia. Aquest apartat conté documentació tècnica i certes pàgines són d'ús exclusiu per membres de Zikzakmedia.

Comunitat

HowTO

Sistemes

Webservices o trytond

Mòduls

Desenvolupament

Informes

SQL

Migracions

Manuals


CategoryDevelop

Develop (last edited 2018-01-17 14:03:15 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia