HowTO Develop

Resum de comandes per descarregar un servidor de desenvolupament:

virtualcreate tryton   # virtualenv tryton --system-site-packages
cd tryton
virtualactive      # source bin/activate

hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytontasks tasks
touch local.cfg
pip install --upgrade pip
pip install genshi
pip install python-stdnum
pip install -r tasks/requirements.txt

# Descarga repo i branca del config (modules)
invoke modules.config -r https://bitbucket.org/zikzakmedia/tryton-config -b 4.0 # dev/production

invoke zz.install --config base.cfg --mode dev
invoke zz.install --config core.cfg --mode dev
invoke zz.install --config trytonspain.cfg --mode dev
invoke zz.install --config zikzakmedia.cfg --mode dev
invoke zz.install --config nantic.cfg --mode dev
invoke zz.install --mode dev

Branques i versió mòduls

La relació entre nom de la branca i versió de cada mòdul:

 * Els mòduls de nantic son un fork. La branca "default" NO s'utilitza. Reservada per Nan-tic

Invoke Task

Requeriments previs

Mitjançant el repo tasks conté un recull de comandes pel desenvolupament i actualitzacions.

hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytontasks tasks

Aquest repo ens crearà un directori "tasks" on disposarem de les tasques que usarem. Les dependencies per ara de tasks son:

pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-scm
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-modules
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-sao

pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-tests
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-gal
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-userdoc

Ús

Amb la opció tindrem el llistat de totes les opcions/comandes disponibles:

invoke -l

Per saber mes opcions de la comanda ho podem fer amb el -help:

$ invoke --help zz.update
Usage: inv[oke] [--core-opts] zz.update [--options] [other tasks here ...]

Docstring:
 Update Tryton modules (hg pull update)

Options:
 -m STRING, --module=STRING
 -s STRING, --server=STRING

DOC

GAL

Modules

SAO

Tests

ZZ


CategoryServidor

Develop/InvokeTask (last edited 2016-05-02 20:12:59 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia