Quilt

http://packaging.ubuntu.com/html/patches-to-packages.html

apt-get install quilt
  1. Creem el diff o patch.
  2. Modifiquem la ruta del diff a mà.
  3. Importar el patch

quilt import nom.diff

Ens en deixarà al directory patches i l'afegirà a series.

quilt push -a

* Veure patchs aplicats

quilt applied

* Eliminar patchs aplicats

quilt pop

* A on guarda els patchs quilt?

./pc

* refresh

$ quilt refresh

Develop/Quilt (last edited 2016-08-25 06:17:09 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia