Galatea

Invoke Task

Requeriments previs

Mitjançant el repo task conté un recull de comandes pel desenvolupament i actualitzacions. Consulteu el fitxer README per mes detalls.

hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/flask-galatea-config config
hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/invoke-tasks tasks

Requeriments

Cal instal·lar les llibreries que trobareu al requeriments del vostre APP:

pip install -r tasks/requirements.txt

Invoke

invoke clone
invoke modules

Galatea App

pip install -r requirements.txt

Galatea/InvokeTask (last edited 2014-06-16 14:51:34 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia