Tancament Any

L'assentament de regularització, el PyG és en el menú:

- Menú Contabilidad / Procesos / Crear asiento de regularización i "Tanca exercisi fiscal". - Caldrà que tot estigui puntejat en el PyG per tancar-lo -

Seria el compte 129000 - Resultado del ejercicio

- L'assentament de tancament no cal fer-lo, és inecesari. Al tancar l'any, els comptes ja disposem del deure/haver per cada exercisi. Per exemple, si vas a un compte, 430.0 tindràs els tancaments de cada any.

Suposo que ho comenteu perque alguns gestors tenen l'hàbit de fer aquest tipus d'assentaments; per exemple Contaplus no té cap mes manera de poder fixar aquests valors i els cal fer aquests assentaments

ModuleAccount (last edited 2018-06-05 19:51:49 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia